Info för installation av solceller

För att förbereda installation av solceller, så behöver vi lite uppgifter.

Vänligen fyll i nedan.