Vi som driver Zolklart

Vi är två medelålders män i ledningen som kommit en bit in i livet vilket givit oss en del saker som vi har gemensamt.

Mikael Johansson

08-5580 3912

[email protected]

Peter Mölleborn

08-5580 3911

[email protected]

  • Vi förstår att vårt fossila levnadssätt inte kommer vara hållbart över tid. Ny teknik finns idag som ger våra barn och barnbarn en ljusare framtid. Man måste ge det en chans bara. 
  • Vi har alla haft dåliga hantverkarupplevelser med allt från att inte komma i tid till att ”oj jag glömde… så jag åker och hämtar” till fulfakturering. Vi avskyr detta! 
  • Vi tycker att det är viktigt att till möjligaste mån skapa arbetstillfällen i Sverige istället för att köpa alltmer från Kina. Diktaturen Kina står idag för mer Co2 utsläpp än vad USA och Eu gör tillsammans, betänk det när om ni överväger att köpa Kinesiska paneler.  
  • Vi tycker det är viktigt att vår personal har erfoderlig utbildning så ni slipper läckage, överslag i solpaneler eller än värre scenarion. De som går på taken i vårt namn vet vad de gör