Varför ska du välja Zolklart och Svenska solceller?

Till skillnad från de flesta installatörer och solcellsleverantörer i Sverige idag så arbetar vi endast med installationsmaterial och solceller utvecklade i Sverige. Anledningen till det är flera:

 • Sverige har ett klimat med stora variationer som ställer höga krav på materialet
 • Klimatet, solceller från Östasien ger extremt stort negativt klimatavtryck både vad gäller tillverkning och transporter
 • Infästningar och ramar är anpassade för de påfrestningar som uppstår i vårt klimat
 • Etsat glas för högre instrålning av solljus och därmed högre effekt, dessutom är solceller med etsat glas underhållsfria och självrengörande till skillnad från solceller med coatat glas

En solcellsanläggning ska generera el under väldigt många år, därför har vi valt att arbeta med svensk utvecklade solceller utan avkall på kvalité, självklart så kostar det lite mer initialt men över tid garanterar vi att det både är lönsamt och gynnar vårt klimat avsevärt.

down-arrow icon

Montage material, solceller & växelriktare

Vi har valt att enbart jobba med en och samma leverantör av produkterna vi tillhandahåller, Windon AB.

Certifierat Montage material av Boverket

Windon har tagit fram ett unikt takmontage-material för alla taktyper.
 
Vi har fokuserat på att utveckla ett material som ska vara enkelt för montören att montera samtidigt som det är extremt stabilt och har funktioner som underlättar att följa Boverket, elsäkerhetsverket och försäkringsbolagens krav på installation. Materialet monteras på ca halva tiden jämfört med andra system och är certifierat för Boverkets svenska krav på snölast och vindlast. Materialet i infästningarna är i varmförzinkad stålplåt och är ytbehandlat med UV-beständig pulverlack, profiler och skarvar är i aluminium. Samtliga infästningar är utformade för att minimera åverkan på takmaterialet och det krävs ingen urfräsning av pannor vid montage.
 
Allt infästningsmaterial är konstruerat av Windon AB och allt material är 100% tillverkat i Sverige. Då vi har ökat hållfastheten i materialet med smartare uppbyggnad har det gett oss samma hållfasthet, men med färre takinfästningar. Materialet har en prislapp som motsvarar konkurrenterna samtidigt som montagetiden i många fall halveras. Allt infästningsmaterial har korrusionsklass C4 och klarar av att installeras kustnära. Vid leverans så följer samtliga skruvar och beslag som behövs och för kännedom Windon säljer också verktyg för att klara av installationen

.

Effekta 320+

Svenska Windon Effecta 360w+

Windon har visat sig sätta standarden för solceller installerat i Sverige, med sin höga kvalité och solceller och inverter tillverkade unikt för det nordiska klimatet så har många valt att använda Windon som en standard för hur en solcellsanläggning ska se ut i Sverige. Och att vi dessutom har Svenska menyer och Svensk portal till vår inverter gör ju inte det valet svårare. Vi jobbar uteslutande med produkter av premiumklass och har valt bort allt billigt material. Detta gör att en produkt från Windon kommer ärvas av nästa generation. Vi har nu också en så optimerad produktion att vi prismässigt ofta kan jämföra oss med konkurrenter. Vi har dessutom krav på att våra montörer är certifierade av Windon, allt för att se till att slutkund får en så bra produkt som det bara går. Vår solcellsram på våra Svenska solceller har homogena pressade ramhörn för att vara säker på att kondens inte kan bildas i ramhörnet. Windons modulglas har en patenterad behandling. Behandlingen utförs med en teknik där man etsar bort material på ytan för att få en absorberande effekt samtidigt som glaset får en struktur på nanonivå. Erhållen struktur på glasets yta medför högre absorbering av udda vinklar från solinstrålning samt självrengörande effekt.

Skillnader mot traditionell AR-coat

 • Etsad yta ger en motståndskraft mot naturliga syror såsom ammoniak och andra föroreningar i luften.
 • Ytan kan inte delaminera eller flagna då den är en del av glaset istället för en polyuritan coating eller liknande.
 • Ytan har en obegränsad livslängd och påverkas inte av mekaniskt slitage såsom en coatad yta gör.
 • Ytan absorberar instrålning 6-8% effektivare än en AR-coat vilket ger fler kWt i produktion.
 • Ytan har en struktur som storleksmässigt är på nanonivå vilket gör att smuts och damm inte får fäste, ytan är i stort
  set friktionsfri för små partiklar.
 • Eftersom ytan inte består av flera typer av material så blir den inte statisk i vind och väder.
 • Materialet har inget isolerande ”täcke”.
Windon Växelriktare

Windon växelriktare inverter

Svenska växelriktare från Windon AB är en ny produktgrupp i Windons sortiment, Vi har valt att arbeta med kända komponentproducenter för att sen kunna plocka ihop en Svenskanpassad växelriktare så som vi alltid önskat att en växelriktare ska vara.

Den finns i storlekarna 1kW 1,5kW 2kWoch 3kW i 1-fas utförandet och i storlekarna 5kW , 8kW, 10kW, 15kW och 20kW i 3-fas utförandet. Vi har designat växelriktaren på ett sätt som gör den lättplacerad, enkel och snygg. Diskret färg och en bra display med endast dom funktioner som vi anser behövs på en växelriktare. Vi har valt att ha en fläktlös lösning och har då ett ganska stort kylfläns bak på växelriktaren för kylning av växelriktarens bakplan. Hela växelriktaren är i aluminium för att öka livslängd och minska vikt, ingen plast som spricker eller metall som rostar, växelriktaren är dessutom IP65 vilket gör att du kan montera den ute eller inne.

Vi har naturligtvis också en display som är svenskspråkig med datablad och manual på svenska. Trådlös AP med WIFI gör att konfigurationen kan göras från en laptop eller surfplatta utan att vara i närheten av växelriktaren, portal på svenska och en APP för både Android och Iphone finns på svenska. Som sagt en riktigt svensk växelriktare. Displayen är den del som är mest utsatt för väder och vind då det finns knappar mm på den, vår lösning är en intern display med externa tryckknappar för att försäkra oss om att väder inte kommer åt displayen, displayen sitter internt för att eventuell kondens mm ska försvinna så snart växelriktaren startar upp och producerar el, detta då till skillnad från displayer som ofta får in fukt och sen blir man inte av med det vilket tillslut förstör displayen

Datablad PLENTICORE plus 4.2-10

Allt i ett

PV-hybridväxelriktare med batteriingång som kan frikopplas som tillval1) Kompatibel med diverse högspänningsbatterier 3 MMP-trackers för installation av nästan alla tak Utökat MPP-område – perfekt för repowering.

Smart conected

Smart Communication Board – framtidssäker och nya funktioner som kan utökas via appen Display, datalogg, anläggningsövervakning, nätverks- och regleringsgränssnitt integrerade som standard, redo för WiFi via extern USB-WiFi-adapter2) Gratis Solar Portal för övervakning av solcellsanläggningen EEBus och Sunspec för integrering i Smart Home.

 

Smart Performance

Snabb, självlärande skugghantering – anpassar sig individuellt till installationsplatsen Dynamisk effektstyrning och 24-timmar husförbrukningsmätning Självlärande genererings- och förbrukningsprognos – för optimal energiförbrukning Små omvandlingsförluster tack vare DC-koppling och högspänningsbatteri Förberedd för ytterligare batteriladdning via ACenergikällor2).

Enkel att installera

Apparaten konfigureras enkelt via idrifttagningsassistent Säker installation tack vare översiktligt, separat anslutningsutrymme och skyddad effektelektronik Kompatibel med RCD typ A Automatiska uppdateringar och fjärrsupport2).

Datablad PIKO 10-20

Flexibel användning

3-fasig inmatning Upp till 3 MMP-trackers för installation av nästan alla tak Bredare ingångsspänningsområde för flexibel strängdesign.

 

Smart connected

Integrerat kommunikationspaket med datalogg, anläggningsövervakning och Webserver som standard Gratis Solar Portal och Solar App för övervakning av solcellsanläggningen Många gränssnitt utan ytterligare komponenter: display, nätverksoch regleringsgränssnitt.

 

Smart Performance

Snabb, självlärande skugghantering – anpassar sig individuellt till installationsplatsen Dynamisk effektstyrning och energiförbrukningsmätning med hjälp av PIKO BA-sensor som tillval.

 

Enkel att installera

Apparaten konfigureras enkelt via idrifttagningsassistent Integrerad brytarkontakt för egenförbrukningsoptimering Integrerad elektronisk DC-frikopplare Snabb, enkel och verktygslös AC- och DC-montering.

Solitek Monokristalina 330w 60-celler

Solitek solceller är en 60 cells panel med svart ram och svart bakstycke. Effekten ligger på 330w ca. Solitek cellen är helt klimatneutral och tillverkas i ett av våra grannländer Litauen/Vilnius. Garanti på cellen är 20 års fabriksgaranti & 25 års effekt garanti ner till ca 80% kvar av effekten.